Hallo tweedeklassers!
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Vul de ei-woorden juist in.

Vul het juiste woord met ei in.

Zoek de woorden uit het ei-verhaal

Kies het juiste woord en vul in.

Vul het juiste woord met au in.

Zoek de woorden uit het au-verhaal

Waar hoort het woord bij?
(Advertentie)
(Advertentie)

Speel de memory.

Schik de woorden juist.

Sleep naar de juiste groep met (eind)medeklinkers.
Vul aan met nk of ng.Druk op de grijze vakjes. Typ nk of ng